Hjem-skærmen

Hjem-skærmen vises, når der er tændt for strømmen, eller ved at trykke på på kontrolpanelet. Brug denne skærm til at angive indstillinger for og registrere funktioner.

Hjem-skærmen for Model med berøringspanel

 
 Skift side
Brug denne funktion til at få vist en anden side på skærmen Hjem. Du kan også svirpe til siden for at skifte side.
 
 Mængde, der er tilbage i tonerpatronerne
Viser mængden af resterende toner i patronerne i intervaller.
 
 <Kontrollér tæller>
Viser de separate totalværdier for udskrift i sort-hvid og farve. Visning af tællerværdien
 
 <Log ud>
Brug denne knap til at logge ud fra maskinen.
 
 <Statusmonitor>
Tryk for at kontrollere udskrivningsstatus, for at se brugshistorikken eller for at se netværksindstillinger som f.eks. maskinens IP-adresse. Du kan også tjekke maskinens status, f.eks. den resterende mængde papir eller den resterende mængde i tonerpatronerne, eller om der er opstået fejl. <Statusmonitor>-skærmen
 
 WiFi-ikon
Vises, når maskinen har forbindelse til et trådløst LAN.
 
 
 <Hukom.med.prt.>
Udskriver filer gemt på en USB-hukommelsesenhed. Udskrivning fra USB-hukommelse (hukommelsesmedieudskrivning)
 
 <Sikret print>
Brug denne funktion til at udskrive et sikkert dokument. Udskr. et dok. sikret med en PIN-kode (sikret print)
 
 <Menu>
<Funktionsindstillinger>, <Præferencer> og mange andre maskinindstillinger starter med denne knap. Liste over menuen Indstilling
 
 <Papirindstilli.>
Denne knap bruges til at angive størrelsen og typen af papir, der er lagt i papirskuffen og universalbakken. Angivelse af papirformat og –type
 
 Knappen Application Library (Programbibliotek)
Du kan bruge disse knapper til at udføre praktiske funktioner ved hjælp af hurtigopkald. For mere information henvises til manualen om Application Library (Programbibliotek) på hjemmesiden med online-manualer.
 
 <Mobilportal>
Brug denne til at etablere en forbindelse til en mobil enhed. Forbindelse til mobilenheder
 
 
 <Indstillinger for Startskærm>
Gør det muligt at ændre den rækkefølge, som Hjem-skærmknapperne vises i. Tilpasning af Hjem-skærmen
 
 <Opdater firmware>
Gør det muligt at opdatere firmwaren via internettet. Opdatering af firmware

Hjem-skærmen for Sort/hvid LCD-model

 
 WiFi-ikon
Vises, når maskinen har forbindelse til et trådløst LAN.
 
 Mængde, der er tilbage i tonerpatronerne
Viser mængden af resterende toner i patronerne i intervaller. Dette er skjult, mens skærmen Hjem er aktiv.
 
 <Menu>
<Funktionsindstillinger>, <Præferencer> og mange andre maskinindstillinger starter med denne knap. Liste over menuen Indstilling
 
 <Papirindstillinger>
Denne knap bruges til at angive størrelsen og typen af papir, der er lagt i papirskuffen og universalbakken. Angivelse af papirformat og –type
 
 <Hukom.medieprint>
Udskriver filer gemt på en USB-hukommelsesenhed. Udskrivning fra USB-hukommelse (hukommelsesmedieudskrivning)
 
 <Sikret print>
Brug denne funktion til at udskrive et sikkert dokument. Udskr. et dok. sikret med en PIN-kode (sikret print)
 
 <Mobilportal>
Brug denne til at etablere en forbindelse til en mobil enhed. Forbindelse til mobilenheder
 
 <Vis Ræk.flg. (Hjem)>
Gør det muligt at ændre den rækkefølge, som Hjem-skærmknapperne vises i. Tilpasning af Hjem-skærmen
24Y5-025