Justering af billedkvalitet

Hvis du ikke er tilfreds med udskriftsresultaterne, måske pga. ringe billedkvalitet, dårlig genskabelse eller forkert udskriftsfarve, skal du prøve justeringerne nedenfor.

Auto Just. af Udjævn.

Hvis udskriftens tæthed eller lysstyrke for farver adskiller sig fra originalen, skal du udføre <Auto Just. af Udjævn.> for at forbedre gendannelsen af farver. Justering af farveovergang

Korrigér Farvefejl ved Print

Hvis udskriftsfarverne bliver slørede, skal du udføre <Korrigér Farvefejl ved Print>. Dette problem kan skyldes en farvefejl. Korrigerer "forkerte udskriftsfarver"

Juster printplacering

Du kan justere udskrivningspositionen, hvis det udskrevne billede er skævt, eller hvis noget af billedet er uden for udskrivningsområdet. Justering af udskrivningsposition
24Y5-06E