Justering af udskrivningsposition

Hvis et dokument udskrives ucentreret eller uden for udskriftsområdet, skal du justere udskrivningspositionen. For hver papirkilde kan du justere udskrivningspositionen. Du kan justere udskrivningspositionen i området -5,0 til +5,0 mm i intervaller af 0,1 mm.
Kontrol af retning og afstand ved justering
Hvis du justerer udskrivningspositionen, skal du angive retningen ved hjælp af "+" og "-" for afstanden ved hjælp af "mm". For <Juster lodret (forside)>/<Juster lodret (bagside)> skal du angive en værdi med et "+" tegn for at skifte udskrivningsposition i op/ned retning. For <Juster vandret (forside)>/<Juster vandret (bagside)> skal du angive en værdi med et "+" tegn for at skifte udskrivningsposition i venstre/højre retning. For at skifte til modsat retning skal du bruge en værdi med et "-" tegn.
<Juster lodret (forside)>/<Juster lodret (bagside)>
 
<Juster vandret (forside)>/<Juster vandret (bagside)>
1
Vælg <Menu> på skærmen Hjem. Hjem-skærmen
2
Vælg <Justering/vedligeholdelse> <Justér Billedekvalitet>.
3
Vælg <Juster printplacering>.
4
Vælg papirkilde.
5
Vælg kombinationen af justeringsretning og udskrivningsside.
6
Angiv justeringsværdien.
7
Tryk på <Anvend> ().
Justering af udskrivningspositionen for alle udskrivningsjob
Du kan bruge <Funktionsindstillinger> i indstillingsmenuen for kontrolpanelet til at justere udskrivningspositionen for alle udskrivningsjob, uanset papirkilden. Udskrivningspositionen kan justeres i intervaller på 0,5 mm mellem -50,0 mm og +50,0 mm. <Forskyd kort kant/Forskyd lang kant>
24Y5-06J