Justering af farveovergang

Nuancerne henviser til farveskyggernes kontinuum fra mørk til lys. Jo flere skygger i farvenuancerne, der udskrives, jo mere naturlig virker udskrifterne. Hvis farvegenskabelsen bliver dårlig, og udskrifternes tæthed og lysstyrke adskiller sig markant fra originalerne, skal du udføre automatisk justering.
Justeringerne bliver måske ikke udført effektivt, hvis der ikke er tilstrækkelig toner tilbage i patronen. Kontroller den resterende mængde i tonerpatronerne. Hvis den resterende mængde i tonerpatronen er lav, anbefales det, at du udskifter tonerpatronen. Kontrol af resterende mængde forbrugsmidler

Hurtig justering

Du kan let justere farveovergangen. Denne justering kan udføres automatisk, efter at du har udskiftet en tonerpatron.
Hurtig justering er ikke tilgængelig, mens der udføres udskrivning.
Du kan indstille maskinen til at udføre denne justering automatisk, efter den er blevet tændt. <Autokorrektionsindstillinger>
Du kan indstille maskinen til at udføre denne justering automatisk på et angivet tidspunkt hver eneste dag. <Tidsindst. for Autoudjævningsjust.>
1
Vælg <Menu> på skærmen Hjem. Hjem-skærmen
2
Vælg <Justering/vedligeholdelse> <Justér Billedekvalitet> <Auto Just. af Udjævn.>.
3
Vælg <Hurtig Justering>.
4
Vælg <Start>.
Justeringen starter.
24Y5-06F