<Styringsindstillinger>

Punkt
Beskrivelse
Du kan konfigurere indstillingerne for at administrere maskinens brugere.
Du kan administrere informationer om hardware og handlinger samt diverse data påkrævet ved brug af maskinens funktioner.
Du kan konfigurere indstillingerne relateret til Brugerinterface til fjernbetjening og den software, der er tilgængelig for maskinen.
Du kan konfigurere de indstillinger, der skal anvendes, som f.eks. maskinindstillingsdata eller udførelse af datainitialisering.
Du kan konfigurere de indstillinger, der er relateret til brugergodkendelsesfunktion, adgangskode og kryptering.
<Initialiser alle data/indstillinger>
Gendanner alle data, herunder logge og indstillingsværdier til deres standardværdier. Initialisering af alle data/indstillinger
24Y5-05X