<Ekstern Brugerflade>

Alle indstillinger relateret til USB angives med beskrivelser. Standardindstillingerne er angivet med en daggert ().

<USB-Indstillinger>

Angiv, om der skal aktiveres eller deaktiveres brug af en USB-port eller en USB-hukommelsesenhed.
<Brug som USB-enhed>
Aktivér eller deaktiver den USB-port, som bruges til at forbinde maskinen med en computer. Begrænsning af USB-forbindelse med en computer
<Fra>
<Til>
<Brug USB-Lagringsenhed>
Angiv, om der skal bruges en USB-hukommelsesenhed.
<Fra>
<Til>
24Y5-05A