Begrænsning af USB-funktioner

USB er en praktisk måde at oprette forbindelse til perifere enheder og lagre eller flytte data på, men USB kan også være en kilde til informationslækage, hvis det ikke håndteres korrekt. Vær særdeles omhyggelig ved håndtering af USB-hukommelsesenheder. Dette afsnit beskriver, hvordan du begrænser forbindelse via maskinens USB-port, og hvordan du forbyder brugen af USB-hukommelsesenheder.
 

Begrænsning af USB-forbindelse med en computer

Du kan deaktivere USB-porten til computertilslutning, der findes på maskinens bagside. Hvis denne port er deaktiveret, kan maskinen ikke kommunikere med en computer via USB. Denne indstilling påvirker ikke USB-porten på maskinens forside, der bruges til tilslutning af USB-hukommelsesenheder.
Model med berøringspanel
<Menu>  <Præferencer>  <Ekstern Brugerflade>  <USB-Indstillinger>  Vælg <Fra> i <Brug som USB-enhed>  <Anvend>  Genstart maskinen
Sort/hvid LCD-model
<Menu> <Præferencer> <Ekstern Brugerflade> <USB-Indstillinger> <Brug som USB-enhed> <Fra> Genstart maskinen

Begrænsning af funktionen USB-udskrivning

Du kan deaktivere datalagring på en USB-hukommelsesenhed. Data i en USB-hukommelsesenhed kan ikke udskrives.
Model med berøringspanel
<Menu>  <Funktionsindstillinger> <Adgang til filer> <Indstillinger for hukommelsesmedie>  Vælg <Fra> i <Brug Printfunktion>  <Anvend>  Genstart maskinen
Sort/hvid LCD-model
<Menu> <Funktionsindstillinger> <Adgang til filer> <Indst. for Hukom.medie> <Brug Printfunktion> <Fra> Genstart maskinen
24Y5-04R