<Vedligeholdelse>

Rengøringsfunktionerne vises med beskrivelser. Standardindstillingerne er angivet med en daggert ().
Asterisk (*)
Indstillinger markeret med en asterisk (*) bliver ikke vist afhængigt af den anvendte model, funktioner eller andre indstillingspunkter.

<Rengør fikseringsenhed (reducer pletter bag på papir)> *

Rens fikseringsenheden, når kanten eller bagsiden af udskriften er udtværet. Rengøring af fikseringsenheden

<Rengør fikseringsenhed>

Rens fikseringsenheden, når en tonerpatron er blevet udskiftet, eller når der optræder sorte striber på udskrifterne. Rengøring af fikseringsenheden

<Rengør ITB>

Rens overførselsbæltet inden i maskinen for at forhindre, at udskriftskvaliteten bliver dårligere. Rengøring af transportbælte (ITB)

<Fjern dug-tilstand>

Hvis temperaturen ændres hurtigt i miljøet, hvor maskinen er installeret, dannes der kondens, hvilken kan forårsage, at billeder eller tekst falmer eller løber ud. Vælg <Til> for at fjerne kondens fra dug i maskinen. Hvis du vælger <Til>, skal du angive, om der skal udføres jobbegrænsning.
<Fra>
 
<Til>
<Tillad printjob>
<Forbyd printjob under proces>
Mens der fjernes kondens, kan udskrivningen ikke udføres korrekt, og der kan blive udskrevet tomt papir.
Hvis du indstiller til <Til>, skal du lade maskinen være tændt for at bevare effekten af fjernelse af kondens.
Indstillingen af <Auto-nedlukningstid> er ikke muligt, hvis <Fjern dug-tilstand> er indstillet til <Til>.
24Y5-05J