<Almindelig>

Alle punkter relateret til indstillinger, der er fælles for hver enkelt funktion, angives med beskrivelser. Standardindstillingerne er angivet med en daggert ().
Asterisk (*)
Indstillinger markeret med en asterisk (*) bliver ikke vist afhængigt af den anvendte model, funktioner eller andre indstillingspunkter.

<Papirindføringsindstillinger>

Konfigurering af papirindføringsindstillinger.
<Autovalg af papirkilde>/<Automatisk Skuffevalg Til/Fra>
Aktivér eller deaktiver funktionen til automatisk skuffevalg for papirkilderne. Hvis automatisk skuffevalg er indstillet til <Til>, når der udskrives dokumenter, vælger maskinen automatisk en papirkilde, der indeholder den korrekte papirstørrelse. Når der ikke er mere papir tilbage, muliggør denne indstilling fortsat udskrivning ved at skifte fra én papirkilde til en anden, der indeholder samme papirstørrelse. Automatisk valg af passende papirkilde for hver funktion 
<Printer>
<Universalbakke>
<Fra>
<Til>
<Skuffe 1>
<Fra>
<Til>
<Skuffe 2>*
<Fra>
<Til>
 
<Modtag>
<Universalbakke>
<Fra>
<Til>
<Skuffe 1>
<Fra>
<Til>
<Skuffe 2>*
<Fra>
<Til>
 
<Andet>
<Universalbakke>
<Fra>
<Til>
<Skuffe 1>
<Fra>
<Til>
<Skuffe 2>*
<Fra>
<Til>
<Skift papirindføringsmetode> *1
Angiv denne indstilling, når du udskriver et dokument med logo. Hvis du vil udskrive på papir med logo, skal du ændre, hvordan det papir, der er lagt i papirkilden, vender, afhængigt af om du foretager 1- eller 2-sidet udskrivning. Hvis du imidlertid ændrer indstillingen til <Prioritering for printside>, kan du blot ilægge papiret med logosiden nedad for 1-sidet udskrivning som for 2-sidet udskrivning. Se under Ilægning af fortrykt papir for at få flere oplysninger.
<Universalbakke>
<Hastighedsprioritet>
<Prioritering for printside>
 
<Skuffe 1>
<Hastighedsprioritet>
<Prioritering for printside>
 
<Skuffe 2>*
<Hastighedsprioritet>
<Prioritering for printside>
24Y5-05L