Ilægning af fortrykt papir

Når du bruger papir med fortrykt logo på, skal du være opmærksom på papirets retning, når du ilægger det. Ilæg papiret korrekt, så udskrivning udføres på den rigtige side af papiret med logo.
 
I dette afsnit beskrives primært, hvordan du ilægger fortrykt papir, så den rigtige side vender opad, og papiret ligger i den rigtige retning. Se Ilægning af papir i papirskuffen eller Ilægning af papir i universalbakken for at få en beskrivelse af den generelle fremgangsmåde for ilægning af papir i papirskuffen eller universalbakken.

1-sidet udskrivning på papir med logo

Ilæg papiret med logosiden opad (den side, dokumentet skal udskrives på).
Udskrivning på papir med logo i stående retning
       
Udskrivning på papir med logo i liggende retning
    

2-sidet udskrivning på papir med logo

Ilæg papiret med frontlogosiden opad (den side, den første side i dokumentet udskrives på).
Udskrivning på papir med logo i stående retning
    
Udskrivning på papir med logo i liggende retning
           
Indstillingen <Skift papirindføringsmetode>
Når du udskriver på fortrykt papir, skal du ændre retningen af papiret, der skal ilægges, hver gang du udfører 1-sidet eller 2-sidet udskrivning. Men hvis <Skift papirindføringsmetode> er indstillet til <Prioritering for printside>, kan retningen, som du bruger til at ilægge fortrykt papir i til 2-sidet udskrivning (med logosiden nedad), også bruges til 1-sidet udskrivning. Denne indstilling er især nyttig, hvis du ofte udfører 1-sidet og 2-sidet udskrivning. <Skift papirindføringsmetode>
24Y5-02J