<Modtag>

Alle indstillinger relateret til modtagelse af i-faxer angives med beskrivelser. Standardindstillingerne er angivet med en daggert ().
Asterisk (*)
Indstillinger markeret med en asterisk (*) bliver ikke vist afhængigt af den anvendte model, funktioner eller andre indstillingspunkter.

<Almene indstillinger>

Angiv de handlinger, der skal udføres, hvis den resterende mængde toner i patronerne er lav.
<Forts. udskr. ved patron lav>
Hvis der modtages I-faxer, når den resterende mængde i en tonerpatron er lav, vil de ikke blive udskrevet. Hvis denne funktion er aktiveret, kan du stadig fortsætte udskrivningen, også selv om den resterende mængde toner i tonerpatronen er lav.
<Fra>
<Til>
Hvis denne funktion er aktiveret, vil udskrifter af I-faxer måske blive falmede eller slørede. Modtagne dokumenter vil ikke blive gemt, så du skal bede afsenderen om at sende dokumenterne, hvis de ikke kan læses.

<I-faxindstillinger>

Konfigurer indstillinger for at udskrive modtagne I-Fax-dokumenter.
<Print på begge sider> *
Udskriver modtagne dokumenter på begge sider af papiret.
<Fra>
<Til>
<Printformat for Modt.>
Angiv det papirformat, der skal bruges til udskrivning.
<A4>
<LTR>
<LGL>
<FOOLSCAP/FOLIO>
<OFICIO>
<LETTER (Government)>/<Government-LTR>
<LEGAL (Government)>/<Government-LGL>
<LEGAL (Indien)>/<India-LGL>
<FOOLSCAP (Australien)>/<AUS-FOOLSCAP>
<OFICIO (Brasilien)>/<Brazil-OFICIO>
<OFICIO (Mexico)>/<Mexico-OFICIO>
24Y5-05S