Forbindelse via en trådløs LAN-router (LAN-Forbindelse)

Hvis der tilsluttes en trådløs LAN-router til det netværk, som maskinen er forbundet til, kan du etablere kommunikation med en mobil enhed via den trådløse LAN-router på samme måde som for en computer. For information om hvordan du tilslutter en mobil enhed til din trådløse LAN-router, henvises til instruktionsmanualerne for dine netværksenheder, eller også skal du kontakte producenten. Tilslut maskinen til en router via kablet eller trådløst LAN. Opsætning af netværksmiljø
 
For at kunne udføre nedenstående procedurer skal du bruge IPv4-adressen. Indstilling af IPv4-adresse
Vælg <LAN-Forbindelse>, og fortsæt med proceduren, hvis skærmen "Direkte Forbindelse" vises, efter at <Mobilportal> er blevet valgt i nedenstående procedure.
For information om de styresystemer, der er kompatible med Canon PRINT Business, den detaljerede indstillingsprocedure og betjeningsproceduren skal du se i programmets Hjælp-afsnit eller besøge Canons websted på (http://www.canon.com/gomp/).

Forbindelse via en trådløs LAN-router (Model med berøringspanel)

Manuel forbindelse

1
Vælg <Mobilportal> på skærmen Hjem. Hjem-skærmen
2
Opret forbindelse fra den mobile enhed til den IP-adresse, der vises på skærmen.

Forbindelse ved hjælp af en QR-kode

1
Vælg <Mobilportal> på skærmen Hjem. Hjem-skærmen
2
Vælg <QR-Kode>.
3
Start Canon PRINT Business på den mobile enhed. Brug af maskinen ved hjælp af applikationer
4
Aflæs QR-koden, der bliver vist på skærmen ved hjælp af den mobile enhed.

Forbindelse ved hjælp af NFC (Android)

Før du bruger NFC, skal du kontrollere, om <Brug NFC> er indstillet til <Til>. <Brug NFC>
1
Start Canon PRINT Business på den mobile enhed. Brug af maskinen ved hjælp af applikationer
2
Aktivér NFC-indstillingerne på den mobile enhed.
3
Flyt den mobile enhed tættere på NFC-mærket på maskinen. Kontrolpanel

Forbindelse via en trådløs LAN-router (Sort/hvid LCD-model)

1
Vælg <Mobilportal> på skærmen Hjem. Hjem-skærmen
2
Vælg <Vis Enhedsnavn/IP-Adresse>.
3
Opret forbindelse fra den mobile enhed til den IP-adresse, der vises på skærmen.
24Y5-03J