Ændring af den maksimale størrelse på afsendelsesenheder

I de fleste Ethernet-netværk er den maksimale størrelse på en pakke, der kan sendes, 1500 bytes. En pakke er en bunke data, som de originale data inddeles i, før de sendes. Den maksimale størrelse på afsendelsesenheder kan variere for hvert netværk. Skift evt. indstillingerne for maskinen. Kontakt din netværksadministrator for yderligere oplysninger.
1
Vælg <Menu> på skærmen Hjem. Hjem-skærmen
2
Vælg <Præferencer>  <Netværk>.
Hvis loginskærmen vises, skal du indtaste den korrekte id og pinkode. Login på maskinen
3
Vælg <TCP/IP-indstillinger>  <MTU-format>.
4
Vælg MTU.
5
Genstart maskinen.
Sluk maskinen, vent mindst 10 sekunder, og tænd den igen.
24Y5-017