Problemer med udskrivning

Se også Almindelige fejl.

Udskriftsresultaterne er ikke tilfredsstillende. Papiret krøller eller foldes. Når du ikke kan udskrive korrekt

Du kan ikke udskrive.

Kan du udskrive en Windows-testside? Hvis du kan udskrive en Windows-testside, er der ikke noget problem med maskinen eller printerdriveren. Kontroller programmets udskrivningsindstillinger.
Udskrivning af en testside i Windows
Hvis problemet fortsætter, skal du kontrollere de emner, der passer til dit brugsmiljø.
 Forbindelsen til trådløst LAN
 Forbindelsen til kablet LAN
 USB-forbindelse
 Via printserver
 
Er der opstået en fejl? Kontroller jobloggen.
Kontrol af udskriftsstatussen og -loggen

Udskrivning virker til at være langsom.*

Det anbefales at deaktivere sikker udskrivning, hvis du ikke bruger det.
Ændring af den gyldige tidsperiode for sikrede dokumenter
 
* Når der ikke er ret meget ledig plads tilbage i hukommelse, bliver maskinens behandlingshastighed langsom, ligesom en computer gør det. Dette er ikke unormalt.

Du kan ikke udskrive med Google Cloudprinter. Brug af Google Cloudprinter

Det tager lang tid, før udskrivningen starter.

Har du udskrevet på smalt papir? Efter udskrivning på smalt papir kan maskinen afkøle sig selv for at bevare udskriftskvaliteten. Som følge heraf kan det tage lidt tid, før næste job udskrives. Vent, indtil maskinen er parat til udskrivning. Udskrivningen vil fortsætte, når temperaturen i maskinen er faldet.
24Y5-06X