Papirstop i en papirkilde

Fjern det papir, der har sat sig fast, i henhold til procedurerne for de steder, hvor papirstoppet er opstået.
LBP654Cx / LBP653Cdw
 
 Universalbakke
 
 Papirskuffe
LBP613Cdw / LBP611Cn
 
 Manuel fremføringsåbning
 
 Papirskuffe

Papirstop i universalbakken

Hvis der er papir i universalbakken, skal du fjerne det først. Træk ikke det fastklemte papir ud med magt. Hvis det fastklemte papir ikke kan fjernes uden problemer, skal du gå videre til næste trin.
1
Fjern det fastklemte papir inde i universalbakken.
1
Træk forsigtigt papiret ud.
2
Luk bakken.
2
Fjern det fastklemte papir inde i maskinen.
1
Træk papirskuffen ud.
Sørg for at holde i papirskuffen med begge hænder, og træk den forsigtigt ud. Ellers kan du beskadige papirskuffen ved at tabe den, hvis den glider for nemt ud.
2
Tryk på den grønne knap.
Transportstyret sænkes.
3
Træk forsigtigt papiret ud.
3
Tryk transportstyret ind igen.
Skub transportstyret ind, indtil det klikker på plads.
4
Indstil papirskuffen.
Hvis du indsætter papirskuffen med <Besked om tjek af papirindstill.> indstillet til <Til>, vil der blive vist en bekræftelsesskærm. <Besked om tjek af papirindstillinger>
5
Vælg <Ja>, hvis meddelelsen <Er alt fastsiddende papir fjernet?> vises på skærmen.

Papirstop i den manuelle fremføringsåbning

Træk ikke det fastklemte papir ud med magt, hvis det ikke kan fjernes let. Følg derimod proceduren ved et andet papirstoppunkt som angivet i meddelelsen.
1
Træk papirskuffen ud.
Sørg for at holde i papirskuffen med begge hænder, og træk den forsigtigt ud. Ellers kan du beskadige papirskuffen ved at tabe den, hvis den glider for nemt ud.
2
Fjern transportstyret.
Hold fast nederst i den manuelle fremføringsåbning, og træk transportstyret ud.
3
Træk forsigtigt papiret ud.
4
Sæt forsigtigt transportstyret lige ind.
Skub transportstyret ind igen, indtil det klikker på plads.
5
Indstil papirskuffen.
Hvis du indsætter papirskuffen med <Besked om tjek af papirindstill.> indstillet til <Til>, vil der blive vist en bekræftelsesskærm. <Besked om tjek af papirindstillinger>
6
Vælg <Ja>, hvis meddelelsen <Er alt fastsiddende papir fjernet?> vises på skærmen.

Papirstop i papirskuffen

Træk ikke det fastklemte papir ud med magt, hvis det ikke kan fjernes let. Følg derimod proceduren ved et andet papirstoppunkt som angivet i meddelelsen.
1
Træk papirskuffen ud.
 
LBP654Cx / LBP653Cdw
 
LBP613Cdw / LBP611Cn
Sørg for at holde i papirskuffen med begge hænder, og træk den forsigtigt ud. Ellers kan du beskadige papirskuffen ved at tabe den, hvis den glider for nemt ud.
2
Træk forsigtigt papiret ud.
Når cassette feeding module (ekstraudstyr) er monteret, skal du forsigtigt trække papiret ud samme vej.
3
Indstil papirskuffen.
Hvis du indsætter papirskuffen med <Besked om tjek af papirindstill.> indstillet til <Til>, vil der blive vist en bekræftelsesskærm. <Besked om tjek af papirindstillinger>
4
Vælg <Ja>, hvis meddelelsen <Er alt fastsiddende papir fjernet?> vises på skærmen.
24Y5-078