Betjene maskinen

Du kan redusere de ulike risikoene som er tilknyttet bruk av denne maskinen, som at personlig informasjon kommer på avveie eller uautorisert bruk av tredjeparter ved å bruke kontinuerlige og effektive sikkerhetstiltak. En administrator bør håndtere viktige innstillinger, som tilgangsrettigheter, for å sørge for at maskinen brukes på en sikker måte.

Konfigurere det grunnleggende betjeningsystemet

Forberede mot risikoer fra forsømmelse eller feil bruk

Sikre effektiv betjening

Håndtere systemkonfigurasjon og innstillinger

2585-03Y