Nullstille innstillinger

 
Du kan gjenopprette følgende innstillinger:

Nullstillingsmeny

Du kan gjenopprette innstillingene på maskinen (Innstillingsmenyliste). Avhengig av de valgte innstillingene, kan du bli nødt til å starte om maskinen etter initialisering.
<Meny>  <Styringsinnstillinger>  <Dataadministrering>  <Initialiser meny>  Velg elementet du vil nullstille  <Ja>    Start maskinen på nytt om nødvendig
Du kan kun gjenopprette innstillingene for <Nettverk> i <Preferanser>.
<Meny>  <Preferanser>  <Nettverk>  <Initialiser nettverksinnstillinger>  <Ja>  Start maskinen på nytt

Nullstille nøkkel og sertifikat

Du kan gjenopprette innstillingene for nøkkel og sertifikat, og CA-sertifikatet. Legg merke til at alle nøkler og sertifikater, og CA-sertifikater som du har lagret på maskinen (bortsett fra forhåndsinstallerte nøkler og CA-sertifikater), slettes etter nullstilling.
Etter nullstilling er funksjoner som krever nøkkel og sertifikat, for eksempel TLS-kryptert kommunikasjon og IKE ved IPSec-kommunikasjon, ikke tilgjengelige. Hvis du vil bruke disse funksjonene, konfigurerer du innstillingene for nøkkelen og sertifikatet, og aktiverer funksjonene på nytt.
<Meny>  <Styringsinnstillinger>  <Dataadministrering>  <Initialiser nøkkel og sertifikat>  <Ja>  

Nullstiller alle data/innstillinger

Dette aktiverer gjenoppretting av alle data- og maskininnstillinger, inkludert historikk, til fabrikkstandard. Dette hindrer at sensitive data lekkes ved utskifting eller avhending av maskinen. Når nullstillingsprosessen fullføres, starter maskinen automatisk på nytt.
Før nullstilling, må du sikre at det ikke finnes dokumenter under behandling eller som venter på behandling. Disse dokumentene vil bli slettet når nullstillingen utføres.
For å kunne bruke maskinen etter nullstilling, må du angi alle innstillinger fra bunnen av.
<Meny>  <Styringsinnstillinger>  <Initialiser alle data/innstillinger>  <Ja> ()  <Ja>
2585-053