Begrense funksjonene på maskinen

Enkelte av funksjonene på maskinen blir kanskje sjeldent brukt, eller de gir muligheter til misbruk. Av sikkerhetsmessige hensyn kan maskinen angis til å begrense funksjonene, ved å deaktivere disse funksjonene delvis eller fullstendig.
Begrense utskrift fra datamaskin
Du kan begrense "utskrift fra datamaskinen" til kun sikre dokumenter, slik at ingen utskriftsjobber kan kjøres uten at PIN-koden skrives inn på maskinen. Begrense utskrift fra datamaskin
Begrense USB-funksjoner
USB-tilkobling gjør det mulig å enkelt koble sammen med eksterne enheter, men kan forårsake en sikkerhetsrisiko, som informasjonslekkasje. Du kan begrense en USB-tilkobling med en datamaskin eller lagre til en USB-minneenhet. Begrense USB-funksjoner
Deaktivere HTTP-kommunikasjon
Når du ikke utfører handlinger via nettverket, for eksempel når maskinen brukes med USB-tilkobling, kan du deaktivere HTTP for å blokkere datasnoking via HTTP-porten. Deaktivere HTTP-kommunikasjon
Deaktivere styring med Fjernkontroll
Når du ikke bruker Fjernkontroll, kan funksjonene deaktiveres for å hindre ikke-autorisert fjernstyring, med Fjernkontroll. Deaktivere Fjernkontroll
2585-04K