Deaktivere HTTP-kommunikasjon

HTTP brukes for kommunikasjon over nettverket, for eksempel ved tilgang til maskinen via Fjernkontroll. Hvis du bruker en USB-tilkobling eller ellers ikke bruker HTTP, kan du deaktivere HTTP for å blokkere inntrengning fra tredjeparter via den ubrukte HTTP-porten.
Deaktivering av HTTP deaktiverer også enkelte av nettverksfunksjonene, for eksempel Fjernkontroll, WSD-utskrift og utskrift med Google Cloud Print.
<Meny>  <Preferanser>  <Nettverk>  <TCP/IP-innstillinger>  <Bruk HTTP>  <Av>  <Ja>  
2585-04S