Konfigurere menyalternativer fra grensesnittet for Fjernkontroll

Du kan endre de ulike maskininnstillingene ved hjelp av Fjernkontroll. De flest av innstillingene kan også angis på maskinen, men enkelte innstillinger kan bare angis ved å bruke Fjernkontroll. Denne delen beskriver den grunnleggende flyten for endring av innstillinger på maskinen, ved bruk av Fjernkontroll.
Noen innstillinger kan bare endres når du er logget inn i systemstyrermodus.
Noen innstillinger kan kreve operasjoner som skiller seg fra prosedyren som beskrives her.
1
Start Fjernkontroll. Starte grensesnittet for Fjernkontroll
2
Klikk på [Innstillinger/lagring] på Portal-siden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Klikk på den innstillingen du vil konfigurere i menyen på venstre siden av skjermen.
4
Klikk på lenken for å vise den ønskede siden, etter behov.
5
Klikk på [Rediger].
6
Angi de nødvendige innstillingene.
7
Klikk på [OK].
8
Start maskinen på nytt etter behov.
Slå av maskinen og vent i minst 10 sekunder før du slår den på igjen.
Hvis du vil ha informasjon om du trenger å starte maskinen på nytt, se meldingen på skjermbildet for redigering.
2585-050