Starte grensesnittet for Fjernkontroll

For ekstern betjening må du angi IP-adressen til maskinen i en nettleser og starte Fjernkontroll. Kontroller IP-adressen som er angitt på maskinen, på forhånd (Vise nettverksinnstillinger). Spør nettverksadministratoren hvis du har spørsmål.
1
Start nettleseren.
2
Skriv inn "http://<IP-adressen til maskinen>/" i adressefeltet og trykk på [ENTER]-tasten.
Hvis du vil bruke en IPv6-adresse, må du sette IPv6-adressen i klammeparenteser (eksempel: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
Hvis det vises et sikkerhetsvarsel
Et sikkerhetsvarsel kan vises når kommunikasjon med Fjernkontroll er kryptert (Konfigurere nøkkel og sertifikat for TLS). Når det ikke er feil i sertifikatinnstillingene eller TLS-innstillingene, kan du fortsette med å surfe på nettstedet.
3
Logg inn på Fjernkontroll.
Når avdelings-ID-styring er deaktivert
Velg [Systemstyrermodus] eller [Generell brukermodus], og legg inn en verdi i [Fjernkontroll-PIN] etter behov.
[Systemstyrermodus]
Du kan utføre alle handlinger og innstillinger i Fjernkontroll. Skriv inn ID i [Systemadministrator-ID] og PIN-kode i [Systemstyrer-PIN]. Angi systemstyrer-ID og PIN-kode
[Generell brukermodus]
Du kan kontrollere status for dokumenter eller maskiner og endre enkelte innstillinger. Når du vil sjekke om et bestemt dokument finnes i utskriftskøen eller kansellere utskrift av et dokument i utskriftskøen, skriver du inn brukernavnet for dokumentet i [Brukernavn]. Brukernavnet settes automatisk til å skrive ut dokumenter, basert på informasjon som navnet på datamaskinen eller innloggingsnavnet for datamaskinen.
[Fjernkontroll-PIN]
Hvis [Fjernkontroll-PIN] er stilt inn, skriv inn PIN-koden. Angi en PIN-kode for Fjernkontroll
Når avdelings-ID-styring er aktivert
Angi den aktuelle ID-en i [Avdelings-ID] og PIN-koden i [PIN]. Angi avdelings-ID-styring
4
Klikk på [Logg på].
Portalsiden (hovedsiden) vises. Skjermbildet for Fjernkontroll

Skjermbildet for Fjernkontroll

Når du logger inn på Fjernkontroll, vises følgende Portalside. Denne delen beskriver elementene som vises på Portalsiden og de grunnleggende handlingene.

[Basisinformasjon for enhet]

Viser gjeldende status for maskinen og feilinformasjon. Hvis det har oppstått en feil, vises en kobling til en side med feilinformasjon.

[Informasjon om forbruksmateriell]

Viser informasjon om papiret og hvor mye toner det er igjen.

[Støttelenke]

Viser koblingen til brukerstøtte som er angitt i [Støttelenke] under [Lisens/Annet].

Oppdateringsikon

Oppdaterer siden som vises nå.

[Language]

Velger språket som brukes for skjermbildene i Fjernkontroll.

[Logg av]

Logger av Fjernkontroll. Påloggingssiden vises.

[E-post til systemstyrer]

Viser et vindu for å opprette en e-post til systemadministratoren som er angitt i [Informasjon om systemstyrer] under [Brukeradministrering].

[Statusovervåking/avbryt]

Viser siden [Statusovervåking/avbryt]. Du kan kontrollere status/historikk eller kansellere behandlingen for hvilket som helst av de ventende dokumentene.

[Innstillinger/lagring]

Viser siden [Innstillinger/lagring]. Når du har logget på i systemstyrermodus, kan du endre innstillingselementene og lagre/laste inn de registrerte dataene. Konfigurere menyalternativer fra grensesnittet for Fjernkontroll

[Application Library] (Applikasjonsbibliotek)

Viser innstillingsiden for Application Library (Applikasjonsbibliotek).
2585-04X