Grunnleggende operasjoner i Windows

Avhengig av datamaskinen du bruker, kan funksjonen være forskjellig.

Vise skrivermappen

Windows Vista
[Start]  velg [Kontrollpanel] [Skriver].
Windows 7/Server 2008 R2
[Start]  velg [Enheter og skrivere].
Windows 8/Server 2012
Høyreklikk nede til venstre i skjermbildet velg [Kontrollpanel] [Vis enheter og skrivere].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Høyreklikk [Start]  velg [Kontrollpanel] [Vis enheter og skrivere].
Windows 10
[] velg [Windows System]  [Kontrollpanel] [Maskinvare og lyd] [Enheter og skrivere].
Windows Server 2008
[Start]  velg [Kontrollpanel]  dobbeltklikk på [Skrivere].
Windows Server 2016
Høyreklikk på [ velg [Kontrollpanel]  [Maskinvare]  [Enheter og skrivere].

Aktivere [Nettverksgjenkjenning]

Aktiver [Nettverksgjenkjenning] for å kunne vise datamaskinene i nettverket.
Windows Vista
[Start]  velg [Kontrollpanel]  [Vis nettverksstatus og -oppgaver]  velg [Aktiver nettverksgjenkjenning] under [Nettverkssøk].
Windows 7/Server 2008 R2
[Start]  velg [Kontrollpanel]  [Vis nettverksstatus og -oppgaver]  [Endre innstillinger for avansert deling]  velg [Slå nettverksgjenkjenning på] under [Nettverkssøk].
Windows 8/Server 2012
Høyreklikk i nedre venstre hjørne av skjermen  velg [Kontrollpanel]  [Vis nettverksstatus og -oppgaver]  [Endre innstillinger for avansert deling]  velg [Aktiver nettverksgjenkjenning] under [Nettverkssøk].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Høyreklikk [Start]  velg [Kontrollpanel]  [Vis nettverksstatus og -oppgaver]  [Endre innstillinger for avansert deling]  velg [Aktiver nettverksgjenkjenning] under [Nettverkssøk].
Windows 10
[] Velg [Windows System]  [Kontrollpanel] [Vis nettverksstatus og -oppgaver] [Endre innstillinger for avansert deling] velg [Aktiver nettverksgjenkjenning] under [Nettverkssøk].
Windows Server 2008
[Start]  velg [Kontrollpanel]  dobbeltklikk [Nettverks- og delingssenter]  velg [Aktiver nettverksgjenkjenning] under [Nettverkssøk].
Windows Server 2016
Høyreklikk på [ velg [Kontrollpanel]  [Vis nettverksstatus og -oppgaver]  [Endre innstillinger for avansert deling]  velg [Aktiver nettverksgjenkjenning] under [Nettverkssøk].

Vise delte skrivere på utskriftsserveren

1
Åpne Windows Explorer.
Windows Vista/7/Server 2008
[Start]  Velg [Alle programmer] eller [Programmer]  [Tilbehør]  [Windows Utforsker].
Windows 8/Server 2012
Høyreklikk nede til venstre i skjermbildet  velg [Filutforsker].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Høyreklikk [Start] velg [Filutforsker].
Windows 10/Server 2016
Høyreklikk på [] velg [Filutforsker].
2
Velg skriveren i [Nettverk] eller [Mine nettverkssteder].
Hvis du vil vise datamaskiner på nettverket, må du kanskje aktivere nettverksgjenkjenning eller søke etter datamaskiner på nettverket.
Delte skrivere vises.

Skrive ut en testside i Windows

Du kan kontrollere om skriverdriveren er i drift, ved å skrive ut en testside i Windows.
1
Legg papir med A4-format i flerfunksjonsskuffen. Legge papir i flerfunksjonsskuffen
2
Åpne mappen Skrivere. Vise skrivermappen
3
Høyreklikk på ikonet til skriverdriveren for denne maskinen, og klikk på [Skriveregenskaper] eller [Egenskaper].
4
Klikk på [Skriv ut testside] i kategorien [Generelt].
Testsiden skrives ut.

Kontrollere bitarkitekturen

Hvis du ikke er sikker på om datamaskinen kjører 32-biters eller 64-biters Windows, følger du fremgangsmåten nedenfor.
1
Vis [Kontrollpanel].
Windows Vista/7/Server 2008
[Start]  velg [Kontrollpanel].
Windows 8/Server 2012
Høyreklikk nede til venstre i skjermbildet velg [Kontrollpanel].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Høyreklikk [Start]  velg [Kontrollpanel].
Windows 10/Server 2016
Gå videre til trinn 2.
2
Vis [System].
Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012
Klikk på [System og vedlikehold] eller [System og sikkerhet] [System].
Windows 10/Server 2016
Klikk på [] [Innstillinger] [System] velg [Om].
Windows Server 2008
Dobbeltklikk på [System].
3
Kontroller bitarkitekturen.
For 32-biters versjoner
[32-biters operativsystem] vises.
For 64-biters versjoner
[64-biters operativsystem] vises.

Kontrollere skriverporten

1
Åpne mappen Skrivere. Vise skrivermappen
2
Høyreklikk på ikonet til skriverdriveren for denne maskinen, og klikk på [Skriveregenskaper] eller [Egenskaper].
3
I kategorien [Porter] kan du kontrollere at porten er korrekt valgt.
Hvis du bruker en nettverksforbindelse og har endret maskinens IP-adresse
Du må legge til en ny port. Konfigurere skriverporter

Kontrollere toveis kommunikasjon

1
Åpne mappen Skrivere. Vise skrivermappen
2
Høyreklikk på ikonet til skriverdriveren for denne maskinen, og klikk på [Skriveregenskaper] eller [Egenskaper].
3
I kategorien [Porter] må du se til at boksen [Aktiver toveis støtte] er krysset av.

Kontrollere SSIDen som datamaskinen er tilkoblet med

Hvis datamaskinen er tilkoblet et trådløst LAN-nettverk, skal du klikke på , eller  systemstatusfeltet for å vise SSIDen til den tilkoblede trådløse LAN-ruteren.

Ved utskrift fra Windows Store-appen

Windows 8/Server 2012
Vis perlemenyen på høyre side av skjermen  Berør eller klikk på [Enheter]  Driveren som du bruker  [Skriv ut].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Vis perlemenyen på høyre side av skjermen  Berør eller klikk på [Enheter]  [Skriv ut]  Driveren som du bruker  [Skriv ut].
Windows 10
Berør eller klikk på [Skriv ut] på applikasjonen  Driveren som du bruker  [Skriv ut].
Hvis du skriver ut ved hjelp av denne metoden, er kun et begrenset utvalg av utskriftsinnstillinger tilgjengelig.
Hvis meldingen [Skriveren trenger tilsyn. Gå til skrivebordet og ta hånd om den.] vises, går du til skrivebordet og følger instruksjonene i dialogboksen som vises. Denne meldingen vises når maskinen er stilt inn til å vise brukernavnet under utskrift og i lignende tilfeller.
2585-088