Sett inn en USB-minneenhet

Sett en USB-minneenhet inn i USB-porten på fremsiden av maskinen. Du kan skrive ut data direkte fra en USB-minneenhet.
Før du bruker en USB-minneenhet
Støttede formater for USB-minneenheter er FAT16 og FAT32.
Du må stille inn <Bruk utskriftsfunksjon> til <På>. <Minnemedieinnstillinger>
Følgende enheter støttes ikke:
USB-minneenheter som har sikkerhetsfunksjoner installert
USB-minneenheter som ikke oppfyller USB-standardene
Minnekortlesere som kobles til via USB
USB-minneenheter som brukes med forlengelsekabler
USB-minneenheter som brukes via en USB-hub
Håndtering av USB-minneenheter
Sørg for at USB-minneenheten settes inn med korrekt retning. Hvis du prøver å sette den inn med feil retning, kan minneenheten og maskinen bli ødelagt.
Ikke fjern, dunk i eller flytt på annen måte USB-minneenheten eller maskinen mens data importeres eller eksporteres. Du må heller ikke slå av maskinen mens behandlingen pågår.
På enkelte USB-minneenheter kan du kanskje ikke lagre data ordentlig.

Ta ut USB-minneenheten

Bruk alltid følgende fremgangsmåte når du skal ta ut USB-minneenheter. Andre metoder kan forårsake skade på enheten og maskinen.
Modell med berøringspanel
1
Velg <Statusoverv.>.
2
Velg <Fjern minnemedier>.
Vent til <Minnemedium kan trygt fjernes.>-meldingen vises.
3
Koble fra USB-minneenheten.
Svart-/hvit LCD-modell
1
Trykk på .
2
Velg <Enhetsstatus>.
3
Velg <Fjern minnemedium>.
Vent til <Minnemedium kan trygt fjernes.>-meldingen vises.
4
Koble fra USB-minneenheten.
2585-01R