Sett forfra

 

Mottaksbrett

Utskrevet papir leveres til mottaksbrettet.

USB-port (for tilkopling av USB-enhet)

Bruk denne porten til å koble til en tredjeparts USB-minneenhet eller USB-tastatur. Ved å koble til en USB-minneenhet kan du skrive ut data fra minneenheten.
Sett inn en USB-minneenhet
Skrive ut fra en USB-minneenhet (utskrift fra minnemedia)

Papirstopper

Åpne papirstopperen når du vil forhindre at papiret på mottaksbrettet faller ut.

Løftehåndtak

Hold i løftehåndtakene når du bærer maskinen. Flytte maskinen

Strømbryter

Slår maskinen på eller av. For å starte maskinen på nytt, slår du den av, venter i minst 10 sekunder og slår den på igjen.

Frontdeksel

Åpne frontdekselet når du skal bytte tonerkassetter.
Fremgangsmåte når du skal bytte tonerkassetten

 Papirskuff

Legg inn en type papir du bruker ofte i papirskuffen. Legge papir i papirskuffen

Flerfunksjonsskuff / manuell materåpning

Legg papiret i flerfunksjonsskuffen når du midlertidig vil bruke en annen type papir enn det som er lagt i papirskuffen. Legge papir i flerfunksjonsskuffen
I Bruksanvisning, trenger ikke "åpning for manuell mating" skilles fra "flerfunksjonsskuff", begge benevnes som "flerfunksjonsskuff."

Ventilasjonsåpninger

Luft fra innsiden av maskinen slippes ut for å kjøle ned innsiden av maskinen. Legg merke til at du kan blokkere ventilasjonen dersom du plasserer gjenstander foran ventilasjonsåpningene.

Betjeningspanel

Betjeningspanelet består av taster som talltastene og Hjem-tasten, Stopp-tasten, et display og statusindikatorer. Du kan utføre alle handlingene og spesifisere innstillinger fra betjeningspanelet.
Betjeningspanel
Grunnleggende skjermbilder
2585-01L