Skrive ut fra en USB-minneenhet (utskrift fra minnemedia)

Du kan skrive ut filer direkte ved å koble en USB-minneenhet til maskinen. Ved å bruke denne funksjonen, kan du skrive ut uten å bruke en datamaskin. Du finner mer informasjon om tilgjengelige USB-minneenheter og hvordan du setter de i/tar de ut her: Sett inn en USB-minneenhet.
 

Skrive ut en fil fra en USB-minneenhet på Modell med berøringspanel

1
Velg <Minnem.utskrift> på Hjem-skjermen. Hjem-skjermen
2
Kryss av i boksen for den filen du vil skrive ut.
Du kan velge flere filer.
Hvis du vil fjerne et valg, velger du filen som du har valgt () på nytt.
Når du velger en mappe, vises innholdet i den. Når du vil gå tilbake til mappen i det øvre nivået, trykker du på .
Mapper og filer på et lavere nivå enn den femte katalogen vises ikke.
Når du flytter til en annen mappe, fjernes tidligere filvalg.
Velge alle filer
1
Velg <Velg alle>.
For å fjerne alle valg, velger du <Nullstill valg>.
2
Hvis filtypene er blandet, velger du <JPEG-/TIFF-filer> eller <PDF-filer>.
Endre metoden for visning av filer
Du kan velge metode for visning av filer fra "Forhåndsvisning"/"Detaljer".
 
 
Forhåndsvisning
 
Detaljer
Du kan ikke vise innholdet i PDF-filer.
Du kan angi metode for visning av filer for visning av skjermbildet <Minnemedieutskrift>. <Standard visningsinnstillinger>
Endre rekkefølgen for filsortering
Du kan endre rekkefølgen for sortering av filene på en USB-minneenhet.
Du kan angi en sorteringsinnstilling, for eksempel <Navn (stigende)> eller <Dato/tid (stigende)> som standardinnstilling for rekkefølgen for filsortering. <Filsortering standardinnstillinger>
1
Velg <Sorter filer>.
2
Velg kriteriet for filsortering.
Når du velger <Dato/tid (stigende)> eller <Dato/tid (synkende)>, sorteres filer basert på endringsdatoene og tiden til filene.
3
Velg <Bruk>.
4
Spesifiser utskriftsinnstillingene som nødvendig.
Du kan velge <Nullstill> for å gjenopprette alle standard utskriftsinnstillinger.
<Papir>
<Lysstyrke>
<Antall kopier>
<2-sidig utskrift>
<N på 1>
<N på 1> er ikke tilgjengelig for utskrift av TIFF-filer.
<Angi JPEG/TIFF-det.>
<Angi PDF-detaljer>
5
Velg <Start>.
Når du velger <S/H>, startes svart-/hvittutskrift. Når du velger <Farge>, startes fargeutskrift.
Hvis du vil avbryte utskriften, velger du <Avbryt>  <Ja>.
Hvis du alltid vil skrive ut med de samme innstillingene: Utskrift fra minnemedia

Skrive ut en fil fra en USB-minneenhet på Svart-/hvit LCD-modell

1
Velg <Minnemedieutskrift> på Hjem-skjermen. Hjem-skjermen
2
Velg <Velg Fil og Skriv ut>.
<Indeksutskrift>
Du kan skrive ut miniatyrbilder av JPEG-filene som er lagret på en USB-minnepinne. For å skrive ut bildene i miniatyrbilder velger du <Indeksutskrift> på skjermbildet og fortsetter til neste trinn.
<Sorter filer>
Du kan endre rekkefølgen for sortering av filene når du velger en fil som skal skrives ut.
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du viser filer basert på de samme kriteriene hver gang, kan du se <Filsortering standardinnstillinger>.
3
Velg filen som skal skrives ut, og trykk på .
Du kan velge flere filer.
Hvis du vil fjerne et valg, velger du filen som du har valgt () på nytt og trykker på .
Når du velger en mappe, vises innholdet i den. Når du vil gå tilbake til mappen i det øvre nivået, trykker du på  .
Mapper og filer under den tredje katalogen vises ikke.
Når du flytter til en annen mappe, fjernes tidligere filvalg.
Velge alle filer
1
Velg <Velg alle>.
For å slette alle valg, velger du <Slett alle>.
2
Hvis filtypene er blandet, velger du <JPEG/TIFF> eller <PDF>.
4
Velg <Bruk>.
5
Spesifiser utskriftsinnstillingene som nødvendig.
Velg det elementet du vil stille inn.
<Antall kopier>
<Fargemodus>
<Papir>
<N på 1>
<N på 1> er ikke tilgjengelig for utskrift av TIFF-filer.
<2-sidig>
<Angi JPEG/TIFF-detaljer>
<Angi PDF-detaljer>
6
Velg <Start utskrift>.
Utskriften starter.
Hvis du vil avbryte utskriften, velger du <Avbryt>  <Ja>.
Hvis du alltid vil skrive ut med de samme innstillingene: Utskrift fra minnemedia
2585-03C