Grunnleggende skjermbilder

Skjermbildet Hjem eller innstillinger vises på skjermen, og der kan du starte funksjoner som utskrift fra minnemedia eller sikker utskrift. Du kan også bruke skjermen til å sjekke informasjon som feilmeldinger og maskinens driftsstatus. Trykk direkte på skjermen når du bruker modell med berøringspanel.
Du kan tilpasse Hjem-skjermen ved å flytte om på knapper du bruker ofte, slik at du får lettere tilgang til disse funksjonene. Tilpasse displayet
Kunnskap om bruk
På enkelte skjermbilder vil knappen <?> la deg vise beskrivelser av funksjoner eller hvordan du bruker maskinen.
2585-024