Melding

Meldinger vises øverst på skjermen i situasjoner som når det er tomt for papir eller tonerkassetten nærmer seg slutten av levetiden. Tiltak for hver melding
Modell med berøringspanel
 
Svart-/hvit LCD-modell
Når en feil oppstår
I noen tilfeller når en feil oppstår, vises anvisninger om hvordan du håndterer feilen. Følg anvisningene på skjermen for å løse problemet. Skjermen som vises når en papirstopp skjer vises under som et eksempel.
Modell med berøringspanel
Svart-/hvit LCD-modell
2585-027