<Statusovervåking>-Skjerm

Når du trykker på <Statusoverv.> (), vises et skjermbilde som lar deg sjekke fremdriften for dokumenter som skrives ut samt statusen til maskinen (gjenværende toner osv.) og nettverksinnstillingene som for eksempel maskinens IP-adresse.

<Statusovervåking>-skjermen på Modell med berøringspanel

<Feilinformasjon/-melding>

Viser detaljer om eventuelle feil som oppsto. Tiltak for hver melding

<Enhetsinformasjon>

Viser statusen til maskinen, som gjenværende mengde papir eller toner.
<Papirinformasjon>
Viser om det er lagt inn papir i papirkildene.
<Kassettinformasjon>
Viser mengde gjenværende toner i kassettene. Andre interne deler kan nå enden av levetiden sin før det går tomt for toner.
<Minnebruk for sikker utskrift>
Viser mengde minne som for øyeblikket brukes for lagring av data i sikrede dokumenter. Skrive ut et dokument som er sikret med en PIN-kode (konfidensiell utskrift)
<Versjonsinformasjon>
Viser informasjon om fastvareversjon.
<Serienummer>
Viser maskinens serienummer.

Status og historikk for utskrevne og mottatte dokumenter

Viser gjeldende status for det valgte elementet. <Utskriftsjobb>-skjermen vises under som et eksempel.

<Nettverksinformasjon>

Viser nettverksinnstillingene, for eksempel maskinens IP-adresse, og status, for eksempel tilstanden til trådløs LAN-kommunikasjon. Vise nettverksinnstillinger

<Fjern minnemedier>

Brukes til å fjerne en USB-minneenhet på en sikker måte. Dette vises kun når en USB-minneenhet er koblet til maskinen. Ta ut USB-minneenheten

<Statusovervåking>-skjermen på Svart-/hvit LCD-modell

<Feilinformasjon/-melding>

Viser detaljer om eventuelle feil som oppsto. Tiltak for hver melding

<Enhetsstatus>

Viser statusen til maskinen, som gjenværende mengde papir eller toner.
<Papirinformasjon>
Viser om det er lagt inn papir i papirkildene.
<Kassettnivå>
Viser mengde gjenværende toner i kassettene. Andre interne deler kan nå enden av levetiden sin før det går tomt for toner.
<Fjern minnemedium>
Brukes til å fjerne en USB-minneenhet på en sikker måte. Dette vises kun når en USB-minneenhet er koblet til maskinen. Ta ut USB-minneenheten
<Sjekk telleverk>
Viser separate totaler for svart/hvitt- og fargeutskrifter. Vise tellerverdien
<Minnebruk for sikker utskrift>
Viser mengde minne som for øyeblikket brukes for lagring av data i sikrede dokumenter. Skrive ut et dokument som er sikret med en PIN-kode (konfidensiell utskrift)
<Versjonsinformasjon>
Viser informasjon om fastvareversjon.
<Serienummer>
Viser maskinens serienummer.

Status og historikk for utskrevne og mottatte dokumenter

Viser gjeldende status for det valgte elementet. <Utskriftsjobbstatus>-skjermen vises under som et eksempel.

<Nettverksinformasjon>

Viser nettverksinnstillingene, for eksempel maskinens IP-adresse, og status, for eksempel tilstanden til trådløs LAN-kommunikasjon. Vise nettverksinnstillinger
2585-026