Legge inn ferdigtrykt papir

Når du bruker papir som er forhåndstrykt med en logo, må du ta hensyn til papirretningen når du legger det inn. Legg inn papiret på riktig måte, slik at utskriften utføres på riktig side av papiret med en logo.
 
Denne delen beskriver hovedsakelig hvordan du legger inn ferdigtrykt papir med riktig side opp og retning. For en beskrivelse av den generelle prosedyren for å legge inn flerfunksjonsskuffen, kan du se Legge papir i papirskuffen eller Legge papir i flerfunksjonsskuffen.

Gjøre 1-sidige utskrifter på papir med logoer

Legg papiret inn med logosiden (siden som dokumentet skal skrives ut på) vendt opp.
Skrive ut på papir med logoer i stående retning
       
Skrive ut på papir med logoer i liggende retning
    

Lage dobbeltsidige utskrifter på papir med logoer

Legg papiret inn med fremre logoside (siden som dokumentets første side skal skrives ut på) vendt ned.
Skrive ut på papir med logoer i stående retning
    
Skrive ut på papir med logoer i liggende retning
           
Innstillingen <Valg papirmatingsmetode>
Når du skriver ut på ferdigtrykt papir, må du endre hvilken side av papiret som vender opp, hver gang du utfører 1-sidig og 2-sidig utskrift. Hvis imidlertid <Valg papirmatingsmetode> er angitt til <Utskriftssideprioritet>, kan siden som er vendt opp når du legger inn forhåndstrykt papir for 2-sidig utskrift (logosiden vendt ned), også brukes for 1-sidig utskrift. Denne innstillingen er spesielt nyttig hvis du ofte utfører både 1-sidig og 2-sidig utskrift. <Valg papirmatingsmetode>
2585-02J