Rengjøre utsiden av maskinen

Tørk regelmessig av maskinen utvendig, spesielt rundt ventilasjonsåpningene, for å sørge for at maskinen holdes i god tilstand.
1
Slå av maskinen, og koble strømledningen fra stikkontakten.
Når du slår av maskinen, slettes data som venter på å bli skrevet ut.
2
Rengjør maskinen og ventilasjonsåpningene utvendig.
Bruk en myk, godt vridd klut fuktet med vann eller et mildt vaskemiddel tynnet ut med vann.
Se Sett forfra for å finne ventilasjonsåpningene.
3
Vent til maskinen er helt tørr utvendig.
4
Koble til strømledningen igjen, og slå på maskinen.
2585-066