Kontrollere hvor forbruksmateriell det er igjen

Følg fremgangsmåten nedenfor for å sjekke hvor mye toner det er igjen. Det er spesielt viktig å sjekke om du må ha klar en ny tonerkassett før du starter en stor utskriftsjobb.
<Statusoverv.> ()  <Enhetsinformasjon>/<Enhetsstatus>  <Kassettinformasjon>/<Kassettnivå>  Kontrollere hvor mye toner det er igjen i tonerkassettene  

Mengde gjenværende toner

Viser hvor mye toner som er igjen i tonerkassettene. Andre interne deler kan nå enden av levetiden sin før det går tomt for toner.
Mengden med toner igjen i en tonerkassett som vises kan kun brukes som en veiledning og kan være en annen enn den faktiske mengden.
2585-06A