Juster utskriftsposisjon

Hvis et dokument skrives ut skjevt eller utenfor det skrivbare området, må du justere utskriftsposisjonen. Du kan justere utskriftsposisjonen for hver papirkilde. Du kan justere utskriftsposisjonen i området -5,0 til +5,0 mm i trinn på 0,1 mm.
Kontrollere retningen og avstanden som skal justeres
Når du justerer utskriftsposisjonen, kan du angi retningen ved bruk av "+" og "-", og avstanden ved bruk av "mm." For <Juster vertikalt (forside)>/<Juster vertikalt (bakside)>, angir du en verdi med et "+" tegn når du vil flytte utskriftsposisjonen i retningen opp eller ned. For <Juster horisontalt (forside)>/<Juster horisontalt (bakside)>, angir du en verdi med et "+" tegn når du vil flytte utskriftsposisjonen i retningen venstre-til-høyre. For motsatt retning, angir du en verdi med et "-" tegn.
<Juster vertikalt (forside)>/<Juster vertikalt (bakside)>
 
<Juster horisontalt (forside)>/<Juster horisontalt (bakside)>
1
Velg <Meny> på Hjem-skjermen. Hjem-skjermen
2
Velg <Justering/vedlikehold> <Juster bildekvalitet>.
3
Velg <Juster skriverposisjon>.
4
Velge papirkilden.
5
Velg kombinasjonen av justeringsretning og utskriftsside.
6
Angi en justeringsverdi.
7
Trykk på <Bruk> ().
Juster utskriftsposisjonen for alle utskriftsjobber
Du kan bruke <Funksjonsinnstillinger> i innstillingsmenyen på betjeningspanelet til å justere utskriftsposisjonen for alle utskriftsjobber, uavhengig av papirkilde. Utskriftsposisjonen kan justeres i trinn på 0,5 mm mellom -50,0 mm og +50,0 mm. <Forskyving kortside/Forskyving langside>
2585-06J