<Eksternt grensesnitt>

Alle innstillingene tilknyttet mottak av fakser er oppført med beskrivelser. Standardinnstillinger er merket med en dolk ().

<USB-innstillinger>

Angi om bruk av USB-port eller USB-minneenhet skal aktiveres eller deaktiveres.
<Bruk som USB-enhet>
Aktiver eller deaktiver USB-porten som brukes til å koble maskinen til en datamaskin. Begrense USB-tilkoblingen med en datamaskin
<Av>
<På>
<Bruk USB-lagringsenhet>
Angi om USB-minneenhet skal brukes.
<Av>
<På>
2585-05A