<Preferanser>

Punkt
Beskrivelse
Denne delen beskriver innstillingene for displayvisningen.
Denne delen beskriver innstillinger for USB-tastaturet.
Denne delen beskriver tidsinnstillinger og energiinstillinger.
Denne delen beskriver nettverksinnstillinger.
Denne delen beskriver USB-innstillinger og andre relevante innstillinger.
Denne delen beskriver innstillinger for bedre tilgjengelighet, som invertering av fargene på skjermen og innstilling av hvor lenge meldinger vises på skjermen.
Denne delen beskriver voluminnstillinger.
2585-055