Innstillingsmenyliste

Du kan tilpasse maskinen basert på omgivelsene og behov, ved å konfigurere innstillinger som er beskrevet i dette kapittelet. Velg <Meny> på Hjem-skjermen når du vil begynne konfigureringen (Hjem-skjermen). Denne delen beskriver hva hvert element i innstillingsmenyen kan konfigurere.
Denne delen beskriver skjerm- og nettverksinnstillinger.
Denne delen beskriver hvordan du justerer bildekvaliteten og rengjøringsfunksjonene til maskinen.
Denne delen beskriver innstillingene for de enkelte funksjonene.
Denne delen beskriver informasjonstyring for bruker og maskinvare, sikkerhetsinnstillinger, osv.
Du kan skrive ut innstillingsmenyen som en liste for å kontrollere de gjeldende innstillingene: Skrive ut liste over innstillinger
2585-054