<Justering/vedlikehold>

Punkt
Beskrivelse
Dette avsnittet beskriver hvordan man kan justere bildekvaliteten for utskrift.
Dette avsnittet beskriver hvordan du bruker rengjøringsfunksjonene.
2585-05F