<Vedlikehold>

Rengjøringsfunksjonene er oppført med beskrivelser. Standardinnstillinger er merket med en dolk ().
Stjerner (*)
Det kan hende at innstillinger merket med en asterisk (*) ikke vises, alt etter hvilken modell du bruker, alternativer eller andre innstillingselementer.

<Rengjør fikseringsenheten (reduser flekk på papirets bakside)> *

Rengjør fikseringsenheten når kanten eller baksiden på utskriften får flekker. Rengjøre fikseringsenheten

<Rengjør fikseringsenhet>

Rengjør fikseringsenheten etter at en tonerkassett er skiftet, eller hvis svarte streker vises på utskrifter. Rengjøre fikseringsenheten

<Rengjør ITB>

Rengjør overføringsremmen inne i maskinen automatisk, for å unngå at utskriftskvaliteten reduseres. Rengjøre overføringsremmen (ITB)

<Duggfjerning>

Hvis hurtige temperaturendringer oppstår i omgivelsene der maskinen er installert, oppstår det kondens, som kan føre til at utskrevne bilder og tekst blir falmet eller gnidd utover. Velg <På> for å fjerne kondens av dugg i maskinen. Når du velger <På>, må du angi om du vil begrense jobber.
<Av>
 
<På>
<Tillat utskriftsjobber under prosessen>
<Ikke tillat utskriftsjobber under prosessen>
Når kondensfjerning utføres, kan maskinen ikke skrive ut og det kan bli sendt ut tomme ark.
Hvis du stiller inn til <På>, må du ha maskinen på for å opprettholde virkningen av kondensfjerning.
Innstillingen for <Auto avslåingstidspunkt> er ikke tilgjengelig når <Duggfjerning> er stilt inn til <På>.
2585-05J