<Motta>

Alle innstillingene om mottak av I-faks er oppført med beskrivelser. Standardinnstillinger er merket med en dolk ().
Stjerner (*)
Det kan hende at innstillinger merket med en asterisk (*) ikke vises, alt etter hvilken modell du bruker, alternativer eller andre innstillingselementer.

<Fellesinnstillinger>

Angi handlinger som skal utføres når tonerkassetten er nesten tom.
<Fortsett utskrift v/lite kass>
Hvis gjenværende tonernivå er lavt ved mottak av I-faks, vil de ikke bli skrevet ut. Hvis denne funksjonen er aktivert, kan du imidlertid fremdeles skrive ut selv om gjenværende tonernivå er lavt.
<Av>
<På>
Når denne funksjonen er aktivert, kan utskrift av I-faks bli falmet eller uklar. Mottatte dokumenter vil ikke bli lagret, så du vil måtte be senderen om å sende dokumentet på nytt hvis det er uleselig.

<I-Faks-innstillinger>

Angi innstillinger for utskrift av mottatte I-faksdokumenter.
<Utskrift på begge sider> *
Skriver ut mottatte dokumenter på begge sider av papiret.
<Av>
<På>
<Mottaksutskriftsstørrelse>
Spesifiser papirformatet for utskrifter.
<A4>
<LTR>
<LGL>
<FOOLSCAP/FOLIO>
<OFICIO>
<LETTER (Government)>/<Government-LTR>
<LEGAL (Government)>/<Government-LGL>
<LEGAL (India)>/<India-LGL>
<FOOLSCAP (Australia)>/<AUS-FOOLSCAP>
<OFICIO (Brasil)>/<Brazil-OFICIO>
<OFICIO (Mexico)>/<Mexico-OFICIO>
2585-05S