<Sikker utskrift>

Angi om sikker utskrift skal aktiveres eller deaktiveres (Skrive ut med konfidensiell utskrift). Standardinnstillinger er merket med en dolk ().
<Bruk Sikker utskrift>
<Av>
<På>
<Begrens utskriftsjobber>
<Av>
<På>
<Slettetid Sikker utskrift>
10 til 30 til 240 (min.)
2585-05W