Koble til via trådløst LAN (LAN-tilkobling)

Hvis en trådløs LAN-ruter er koblet til nettverket som er koblet maskinen, kan du opprette kommunikasjon med en mobil enhet via den trådløse LAN-ruteren på samme måte som for en datamaskin. Informasjon om hvordan du kobler den mobile enheten til den trådløse LAN-ruteren finner du i brukerhåndbøkene for nettverksenhetene, eller ved å ta kontakt med produsenten. Koble maskinen til ruteren via kablet eller trådløst LAN. Konfigurere nettverksmiljøet
 
Bruk IPv4-adressen til å utføre prosedyren nedenfor. Angi IPv4-adresse
Velg <LAN-tilkobling> og gå videre med prosedyren hvis skjermbildet direktekobling vises etter at <Mobil portal> er valgt i prosedyren nedenfor.
Informasjon om operativsystemer som er kompatible med Canon PRINT Business, den detaljerte innstillingsprosedyren og bruksprosedyren finner du i programmets hjelp-funksjon eller på Canons nettsted: (http://www.canon.com/gomp/).

Koble til via en trådløs LAN-ruter (Modell med berøringspanel)

Manuell tilkobling

1
Velg <Mobil portal> på Hjem-skjermen. Hjem-skjermen
2
Koble den mobile enheten til IP-adressen som viser på skjermen.

Koble til ved bruk av en QR-kode

1
Velg <Mobil portal> på Hjem-skjermen. Hjem-skjermen
2
Velg <QR-kode>.
3
Start Canon PRINT Business på den mobile enheten. Bruke maskinen via applikasjoner
4
Les QR-koden som viser på skjermen ved bruk av den mobile enheten.

Koble til ved bruk av NFC (Android)

Kontroller at <Bruk NFC> er stilt inn til <På> <Bruk NFC> før bruk av NFC.
1
Start Canon PRINT Business på den mobile enheten. Bruke maskinen via applikasjoner
2
Aktiver NFC-innstillingene på mobilenheten.
3
Flytt den mobile enheten nærmere NFC-merket på maskinen. Betjeningspanel

Koble til via en trådløs LAN-ruter (Svart-/hvit LCD-modell)

1
Velg <Mobil portal> på Hjem-skjermen. Hjem-skjermen
2
Velg <Vis enhetsnavn/IP-adresse>.
3
Koble den mobile enheten til IP-adressen som viser på skjermen.
2585-03J