<Enhetsstyring>

Alle innstillingene om administrering av informasjon for maskinvare eller operasjoner, samt dataadministrering som kreves ved bruk av maskinens funksjoner, er oppført med beskrivelser. Standardinnstillinger er merket med en dolk ().
Stjerner (*)
Innstillinger merket med "*1" kan ikke importeres eller eksporteres.
Innstillinger merket med "*2" kan bli utilgjengelige eller variere, eller ha andre standardverdier, alt etter hvilket land eller hvilken region du befinner deg i.
Det kan hende at innstillinger merket med "*3" ikke vises, alt etter hvilken modell du bruker, alternativer eller andre innstillingselementer

<Innstillinger for enhetsinformasjon>

Tast inn alfanumeriske tegn for navnet og installasjonsplasseringen for å identifisere maskinen.
<Enhetsnavn>
<Plassering>

<Velg land/region> *1 *2

Angi landet eller regionen der maskinen skal brukes. Standardinnstillingen kan variere avhengig av den valgte innstillingen da strømmen ble slått på.
<Østerrike (AT)>
<Hviterussland (BY)>
<Belgia (BE)>
<Tsjekkia (CZ)>
<Danmark (DK)>
<Egypt (EG)>
<Finland (FI)>
<Frankrike (FR)>
<Tyskland (DE)>
<Hellas (GR)>
<Ungarn (HU)>
<Irland (IE)>
<Italia (IT)>
<Jordan (JO)>
<Luxemburg (LU)>
 
<Nederland (NL)>
<Norge (NO)>
<Polen (PL)>
<Portugal (PT)>
<Russland (RU)>
<Saudi Arabia (SA)>
<Slovenia (SI)>
<Syd-Afrika (ZA)>
<Spania (ES)>
<Sverige (SE)>
<Sveits (CH)>
<Ukraina (UA)>
<Storbritannia (GB)>
<Annet>

<Vis jobblogg>

Velg om du vil vise utskriftsloggene på displayet på maskinen.
<Av>
<På>

<Bruk NFC> *3

Velg om utskrift skal være tillatt ved å berøre en NFC-kompatibel mobilenhet mot NFC-merket på maskinens betjeningspanel.
<Av>
<På>

<Vis informasjon om forbruksmateriell (RUI/Toner Status)>

Angi om det skal vises en knapp i Fjernkontroll eller Toner Status for å få tilgang til webområdet for kjøp av tonerkassetter. Angi om Toner Status skal brukes.
<Vis Kj. fbr.mat. -kn (RUI)>/<Vis Kjøp forbruksmateriell-knappen (RUI)>
<Av>
<På>
 
<Innstillinger for Toner Status>
<Av>
<På>
<Vis Kj. forb.mat.-knapp>
<Av>
<På>

<Varsle om Kontroller papirinnstillinger>

Angi om det skal vises en melding som ber deg om å sjekke papirinnstillinger når du legger papir i papirskuffen i maskinen.
<Av>
<På>
2585-060