Kontrollere utskriftsstatusen og loggen

Du kan kontrollere gjeldende utskriftsstatuser og loggene for utskrevne dokumenter.
Når <Vis jobblogg> er stilt inn til <Av>, kan du ikke sjekke utskriftshistorikken. <Vis jobblogg>
Nyttig i følgende tilfeller
Når dokumentene dine ikke skrives ut etter lang tid, kan det hende at du ønsker å se listen over dokumenter som venter på å bli skrevet ut.
Når du ikke kan finne utskriftene dine som du trodde hadde blitt skrevet ut, kan det hende at du ønsker å se om en feil har oppstått.
1
Trykk på <Statusoverv.> ().
2
Velg <Utskriftsjobb>.
3
Kontroller utskriftsstatusene eller loggene.
Kontrollere utskriftsstatusene
1
Kategorien <Utskriftsjobbstatus> /<Jobbstatus> Velg det dokumentet du vil kontrollere status for.
Viser detaljert informasjon om dokumentet.
Kontrollere utskriftsloggene
1
Kategorien <Skriv ut jobblogg> /<Jobblogg>  Velg det dokumentet du vil kontrollere historikk for.
<OK> viser når et dokument er skrevet ut, og <Feil> vises når utskriften mislyktes fordi den ble avbrutt eller det oppstod en feil.
Viser detaljert informasjon om dokumentet.
Det kan hende at det viste dokumentnavnet eller brukernavnet ikke viser det faktiske dokument- eller brukernavnet.
Når et tresifret tall vises i stedet for <Feil>
Dette nummeret representerer en feilkode. Tiltak for hver feilkode
2585-037