Hovedfunksjoner

Denne håndboken dekker alle funksjonene i den modellserien som du har kjøpt. Sjekk hvilke funksjoner som er tilgjengelige for den modellen du har kjøpt før du starter.
: Med funksjon    : Uten funksjon
Funksjon
LBP654Cx
LBP653Cdw
LBP613Cdw
LBP611Cn
Skjerm
Berøringspanel
Svart-/hvit LCD
Svart-/hvit LCD
Svart-/hvit LCD
2-sidig utskrift
Trådløst LAN
NFC
Standard systemstyrer-ID
7654321
Ikke angitt
Ikke angitt
Ikke angitt
Standard PIN-kode for systemstyrer
7654321
Ikke angitt
Ikke angitt
Ikke angitt
Application Library (Applikasjonsbibliotek)
Cassette Feeding Module-AF*
Barcode Printing Kit*
*Dette er ekstrautstyr.
Se Brukerprogramvare-DVD-ROM som fulgte med maskinen eller Canons nettsted (http://www.canon.com/) hvis du trenger informasjon om tilgjengelige drivertyper.
I Bruksanvisning, når handlingene varierer, avhengig av skjermene, utheves forskjellene med de ulike beskrivelsene: "modell med berøringspanel" og "svart-/hvit LCD-modell."
Når handlingene er de samme for begge modellene, vil skjermbildene for berøringspanelet bli brukt som forklaring i de fleste tilfellene. svart-/hvit LCD-modell har ulike skjermbilder sammenlignet med modell med berøringspanel. Følg betingelsene på skjermen for å utføre handlinger i begge tilfellene.
2585-007