Αποθήκευση δεδομένων σε συσκευή μνήμης USB

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται πώς μπορείτε να σαρώσετε το πρωτότυπο και να αποθηκεύσετε τα δεδομένα σάρωσης σε μια συσκευή μνήμης USB.
Πριν την αποθήκευση των δεδομένων στη συσκευή μνήμης USB, τοποθετήστε τη συσκευή μνήμης USB στη θύρα USB. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες συσκευές μνήμης USB και τον τρόπο σύνδεσης και αφαίρεσης της συσκευής μνήμης USB, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση συσκευής μνήμης USB.
1
Τοποθετήστε το πρωτότυπο(-α). Τοποθέτηση εγγράφων
2
Επιλέξτε <Σάρωση> στην οθόνη Αρχική. Οθόνη Αρχική
Όταν εμφανιστεί η οθόνη σύνδεσης, καθορίστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και ρυθμίστε τον διακομιστή πιστοποίησης. Σύνδεση για εξουσιοδοτημένη αποστολή
3
Επιλέξτε <Μνήμη USB> στην οθόνη Βασικές λειτουργίες σάρωσης. Οθόνη Βασικών λειτουργιών σάρωσης
4
Καθορίστε τις ρυθμίσεις σάρωσης, όπως απαιτείται.
Καθορισμός του μεγέθους σάρωσης του πρωτοτύπου
Επιλογή μορφής αρχείου
Σάρωση πρωτοτύπων 2-όψεων
Για πληροφορίες σχετικά με άλλες ρυθμίσεις σάρωσης, ανατρέξτε στην ενότητα Ευκρινής σάρωση ή Προσαρμογή της ισορροπίας μεταξύ του μεγέθους αρχείου και της ποιότητας εικόνας.
5
Επιλέξτε <Έναρξη>.
Ξεκινά η σάρωση του πρωτοτύπου.
Εάν θέλετε να την ακυρώσετε, επιλέξτε <Άκυρο>  <Yes>. Ακύρωση αποστολής εγγράφων
Όταν τοποθετείτε πρωτότυπα στον τροφοδότη στο βήμα 1
Η διαδικασία αποθήκευσης ξεκινά όταν ολοκληρωθεί η σάρωση.
Όταν τοποθετείτε πρωτότυπα στην επιφάνεια σάρωσης στο βήμα 1
Ένας φάκελος δημιουργείται στη συσκευή μνήμης USB και το σαρωμένο έγγραφο αποθηκεύεται σε αυτόν τον φάκελο. Το όνομα αρχείου του σαρωμένου εγγράφου εκχωρείται αυτόματα σύμφωνα με την ακόλουθη μορφή: οι χαρακτήρες SCAN ακολουθούμενοι από έναν τετραψήφιο αριθμό.όνομα επέκτασης αρχείου.
Εάν θέλετε να πραγματοποιείτε σάρωση πάντα με τις ίδιες ρυθμίσεις: Αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για τις λειτουργίες
Εάν θέλετε να καταχωρίσετε έναν συνδυασμό ρυθμίσεων για να τον χρησιμοποιήσετε όποτε χρειαστεί: Καταχώριση των ρυθμίσεων που χρησιμοποιούνται πιο συχνά
1Y76-05K