Impressió de números de pàgina a la mateixa posició, a l'anvers i al revers de cada pàgina

Quan dugueu a terme la impressió de quaderns i la impressió a dues cares, podeu imprimir els números de pàgina de manera que quedin a la mateixa posició, tant a l'anvers com al revers de cada pàgina. Per exemple, si especifiqueu la cara oposada al corondell cec, el número de pàgina s'hi adjuntarà com si es tractés d'un llibre en rústica.
Si especifiqueu que la posició d'impressió del número de pàgina sigui la part inferior dreta, el resultat d'impressió quan habiliteu aquesta funció serà el següent.
Amb la impressió de quaderns
Amb la impressió a dues cares
Aquí s'explica el procediment que cal realitzar quan aquesta funció s'utilitza amb la impressió de quaderns.
1.
Visualitzeu el full [Disseny].
2.
Habiliteu [Quadern].
NOTA
Quan aquesta funció s'utilitzi amb la impressió a dues cares, establiu [Impressió a doble cara] al full [Principal].
3.
Feu clic a [Capçalera/peu de pàgina].
4.
Establiu el següent a [Informació de la impressió] > [Pàgines de sortida] a la pantalla [Opcions de capçalera/peu de pàgina].
(1) Seleccioneu la posició d'impressió per als números de pàgina des de [Número de pàgina].
(2) Habiliteu [Imprimeix amb superposició de l'anvers i el revers del paper].
5.
Feu clic a [D'acord].

Temes relacionats