Full [Principal]

Podeu establir funcions d'impressió bàsiques.
[Mida de la pàgina]
Mostra la mida de la pàgina establerta a l'aplicació o fent clic a [Detalls].
[+][-]
[Mida de sortida]
Especifica la mida de paper real en la qual voleu imprimir. Si seleccioneu una mida diferent de [Mida de la pàgina], les dades d'impressió s'engrandiran o es reduiran per ajustar-se a la mida de pàgina establerta en imprimir.
[+][-]
[Tipus de paper]
Especifica el paper en què s'imprimirà per tipus de paper.
[Impressió a doble cara]
Imprimeix a totes dues cares del paper. L'opció predeterminada per a les impressores que admeten la impressió a 2 cares és [Impressió a doble cara].
[Ubicació d'enquadernació]
Especifica la ubicació d'enquadernació.
[+][-]
[Disseny de pàgina]
Imprimeix amb diverses pàgines arranjades en un sol full.
[Grapa]/[Eco (Sense grapes)]
Engrapa les pàgines quan s'imprimeixen dades d'impressió. Habiliteu-ne una i seleccioneu la posició de les grapes. [Eco (Sense grapes)] corruga el paper sense utilitzar grapes.
Les posicions disponibles per a les grapes varien segons la mida de paper de sortida, la direcció d'alimentació del paper i el mètode d'origen del paper.
[Mètode de sortida]
Estableix el mètode de sortida de les dades d'impressió. Podeu desar les dades al dispositiu, donar prioritat a una tasca d'impressió perquè es processi abans que d'altres tasques de la cua d'impressió i imprimir-la, etc.
[+][-]

Temes relacionats