Interrupció de la impressió per imprimir una tasca

Podeu cancel·lar la tasca d'impressió que el dispositiu estigui processant en aquell moment i imprimir la tasca especificada.
Aquesta funció resulta molt útil quan la tasca d'impressió que s'estigui processant trigui molt de temps i vulgueu imprimir una altra tasca d'impressió abans de la primera.
La tasca d'impressió en suspensió es reinicia quan la tasca d'impressió que l'ha interromput ha finalitzat.
1.
Visualitzeu el full [Principal].
2.
Seleccioneu [Interromp i imprimeix] a [Mètode de sortida].

Temes relacionats