Impressió prioritària

Podeu imprimir un document amb més prioritat que d'altres tasques d'impressió que es trobin en estat d'espera al dispositiu.
Quan executeu la impressió prioritària, si s'està processant una tasca d'impressió al dispositiu, la impressió prioritària s'iniciarà tan bon punt finalitzi aquesta tasca d'impressió.
1.
Visualitzeu el full [Principal].
2.
Seleccioneu [Prioritat d'impressió] a [Mètode de sortida].

Temes relacionats