Impressió de pòsters

Podeu engrandir les dades d'impressió d'una pàgina i imprimir-les en diversos fulls de paper. Quan s'ajunten els fulls impresos, aquests formen una impressió de grans dimensions com si fos un pòster.
En aquest tema també s'introdueix la configuració d'impressió de pòsters i exemples d'impressions.

Per executar la impressió de pòster

1.
Visualitzeu el full [Disseny].
2.
Habiliteu [Pòster] → especifiqueu el nombre de parts.
Si voleu establir detalls com ara l'interval de pàgines que s'imprimiran, l'impressió amb línies de marge, etc., feu clic a [Detalls] i seguiu els passos següents.
3.
A la pantalla [Opcions de pòster], establiu tots els elements que calgui.
Si heu seleccionat [Personalitzat] per al nombre de divisions, especifiqueu el nombre de divisions verticals i horitzontals.
4.
Feu clic a [D'acord].

Configuració de la impressió de pòsters i exemples d'impressions

Es mostren combinacions d'exemples de configuració i resultats d'impressió relacionats amb la impressió de pòsters. Els exemples de configuració apareixen en combinació amb l'estat de configuració a la pantalla [Opcions de pòster] sempre que calgui.
Exemple de configuració 1.
Full [Vista prèvia] > [Orientació]: [Vertical]
Full [Disseny] > [Pòster]: [1 x 2]
Resultat d'impressió
Exemple de configuració 2.
Full [Vista prèvia] > [Orientació]: [Vertical]
Full [Disseny] > [Pòster]: [Personalitzat]
Opcions detallades a la pantalla [Opcions de pòster]
Resultat d'impressió
Quan se selecciona la pantalla [Opcions de pòster] > [Gira els fulls 90 graus] > [Activat] o [Automàtic]
Si seleccioneu [Automàtic], les pàgines quedaran orientades en la direcció en què augmenti la mida de les dades d'impressió. En aquest exemple, l'orientació és la mateixa que quan se selecciona [Activat].
Quan se selecciona la pantalla [Opcions de pòster] > [Gira els fulls 90 graus] > [Desactivat]
Exemple de configuració 3.
Full [Disseny] > [Pòster]: [2 x 2]
Opcions detallades a la pantalla [Opcions de pòster]
Resultat d'impressió
Exemple de configuració 4.
Full [Disseny] > [Pòster]: [2 x 2]
Opcions detallades a la pantalla [Opcions de pòster]
Resultat d'impressió
Llegenda
Línia trencada: marge
: marca d'enganxament
: marca de tall
: Amplada del marge

Temes relacionats