Full [Acabat]

Podeu configurar les opcions relacionades amb el procés d'acabat, com ara la intercalació, l'engrapat, etc.
Classifica
Agrupa
Desplaça
Gira
Perforació
Grapa
[Mètode de sortida]
Especifica un mètode de separació quan s'imprimeixen diverses còpies.
[+][-]
[Grapa]/[Eco (Sense grapes)]
Engrapa les pàgines quan s'imprimeixen dades d'impressió. Habiliteu-ne una i seleccioneu la posició de les grapes. [Eco (Sense grapes)] corruga el paper sense utilitzar grapes.
Les posicions disponibles per a les grapes varien segons la mida de paper de sortida, la direcció d'alimentació del paper i el mètode d'origen del paper.
[Perforació]
Genera pàgines impreses amb orificis per a l'enquadernació. Aquesta funció només es pot utilitzar quan s'habilita al dispositiu. El tipus d'orificis perforats que podeu seleccionar depèn de la unitat opcional que estigui acoblada al dispositiu.
[Gira]
Imprimeix cada tasca d'impressió en un angle de 90 graus respecte a la tasca anterior i la posterior.
[Plega]
Especifica el tipus de plegat quan s'imprimeixen pàgines plegades en un dels diversos patrons.
[+][-]
[Destinació de sortida]
Especifica una destinació de sortida per al paper imprès.
Seleccioneu [Apilador (àrea d'apilament)] quan imprimiu en un apilador de gran capacitat.
[Desplaça]
Compensa el resultat de sortida de cada grup de pàgines.
[Especifica l'interval de desplaçament]
Imprimeix les pàgines de manera que cada número especificat de pàgines quedi compensat.

Temes relacionats